ราคาคริปโตรเทรนด์ประจำวันนี้ | Cryptovotelist
สกุลเงินดิจิตอล: 16,030     โหวตเดือนนี้: 2,296,424     ทารกแรกเกิด สกุลเงินดิจิตอล: 706,775     เครือข่ายที่รองรับ: 24
 


หน้าหลัก ราคาคริปโตรเทรนด์ประจำวันนี้
   

เหรียญโฆษณา


เหรียญ ราคา
ซื้อ | ขาย
5 นาที
1 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง มูลค่าตลาด
โหวต
September | วันนี้
Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) logo  Green Satoshi Token on BSC GST-BSC $0.008539  Binance Smart Chain
0.00% -0.65% -4.73% $9.4K $1.3M
4400 | 48
Tranchess (CHESS) logo  Tranchess CHESS $0.1228  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% -2.24% $15K $36.8M
2243 | 41
ZED RUN (ZED) logo  ZED RUN ZED $0.01910  Polygon
0.00% 0.51% -6.14% $6.3K $19.1M
4061 | 43
Pricetools (PTOOLS) logo  Pricetools PTOOLS $0.00003325  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% -0.01% $97.01 $33.3K
2411 | 0
Cronos ID (CROID) logo  Cronos ID CROID $0.05041  Cronos
0.00% -0.42% -3.13% $1.5K $50.4M
5842 | 31
Plant vs Undead (PVU) logo  Plant vs Undead PVU $0.001408  Binance Smart Chain
0.00% -0.15% -2.16% $3.4K $422.4K
4747 | 41
Kalao (KLO) logo  Kalao KLO $0.001171  Ethereum
0.14% 0.54% -11.68% $6.4K $585.6K
736 | 41
Phenix Finance (PHNX) logo  Phenix Finance PHNX $0.0...01946  Cronos
0.00% -0.45% -70.32% $10.3K $28.1K
813 | 47
Heavenland HTO (HTO) logo  Heavenland HTO HTO $0.001693  Solana
-0.9% -1.03% -2.66% $3.9K $846.8K
3981 | 44
LUSD (LUSD) logo  LUSD LUSD $0.00002038  Binance Smart Chain
-0.88% -6.37% -100% $2.9M $394.1K
1206 | 46

ราคาสกุลเงินดิจิตอลในวันนี้โดยระบบโหวตวันนี้

สกุลเงินดิจิตอลที่ใช้งานมากที่สุดในวันนี้ (พร้อมสถานะ ที่ระบุ!)

# เหรียญ ราคา
ซื้อ | ขาย
5 นาที
1 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง มูลค่าตลาด
โหวต
September | วันนี้
1 Furio ($FUR) logo  Furio $FUR $0.03027  Binance Smart Chain
-0.01% 0.11% -0.83% $18.8K $442K
4003 | 69
2 Freedom God DAO (FGD) logo  Freedom God DAO FGD $0.04106  Binance Smart Chain
0.00% 1.9% 0.45% $8.6K $799.9K
5045 | 67
3 SAFE(AnWang) (AnWang) logo  SAFE(AnWang) ANWANG $3.97  Binance Smart Chain
-0.05% 0.32% -1.02% $156.8K $4.7M
7627 | 66
4 Veno Finance (VNO) logo  Veno Finance VNO $0.09323  Cronos
-0.29% -1.21% -2.55% $11.1K $170.3M
13913 | 65
5 Maker (MKR) logo  Maker MKR $1301.28  Ethereum
0.17% 0.23% -3.04% $3M $1.3B
2440 | 64
6 Lido Staked Ether (STETH) logo  Lido Staked Ether STETH $1586.86  Ethereum
0.18% 0.25% -1.73% $136.9K $13.8B
2575 | 64
7 StrikeX (STRX) logo  StrikeX STRX $0.02797  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% -5.03% $41.3K $24.7M
3435 | 64
8 PoorPleb (PP) logo  PoorPleb PP $0.0...04040  Ethereum
0.59% 9.88% -2.84% $14.9K $6.8M
9571 | 64
9 Solidus AI Tech (AITECH) logo  Solidus AI Tech AITECH $0.01979  Binance Smart Chain
-0.23% -0.01% -0.85% $21.7K $39.5M
15352 | 64
10 Monsta Infinite (MONI) logo  Monsta Infinite MONI $0.005993  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 1.3% $2.9K $1.6M
653 | 63
11 Animal Farm Dogs (AFD) logo  Animal Farm Dogs AFD $2.77  Binance Smart Chain
-0.01% 0.00% 0.59% $23.3K $5.5M
11349 | 63
12 BullPerks (BLP) logo  BullPerks BLP $0.03505  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% -0.01% $21.4K $10.4M
5273 | 63
13 Mask Network (MASK) logo  Mask Network MASK $2.71  Ethereum
0.00% 1.99% -4.76% $313.8K $271.8M
570 | 62
14 Kaizen (KZEN) logo  Kaizen KZEN $0.001203  Polygon
-0.78% -0.82% -2.44% $4.6K $172.8K
6585 | 62
15 GuildFi (GF) logo  GuildFi GF $0.04876  Ethereum
0.00% 0.00% -1.43% $61.9K $48.8M
687 | 61
16 CryptoZoo (ZOO) logo  CryptoZoo ZOO $0.0...05835  Binance Smart Chain
0.00% 0.27% -2.03% $2.3K $1.2M
477 | 61
17 CANTO (CANTO) logo  CANTO CANTO $0.1123  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% -8.63% $1.1M $11.4M
6706 | 61
18 Hey Floki AI (A2E) logo  Hey Floki AI A2E $0.0...04057  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% -97.2% $2.3K $406
863 | 61
19 PolyDoge (POLYDOGE) logo  PolyDoge POLYDOGE $0.0...03420  Ethereum
-0.21% 1.59% 1.96% $6.6K $2.9M
1910 | 60
20 Whiteheart (WHITE) logo  Whiteheart WHITE $166.96  Ethereum
0.00% 0.00% 112% $238.4K $1.5M
112 | 60
21 BAI Stablecoin (BAI) logo  BAI Stablecoin BAI $0.9988  Astar
0.00% -1.02% -1.31% $17.1K $1.3M
4631 | 60
22 Borderless Money (BOM) logo  Borderless Money BOM $0.02898  Polygon
-0.98% -0.95% -1.32% $32.4K $29M
6792 | 60
23 CumRocket (CUMMIES) logo  CumRocket CUMMIES $0.001694  Binance Smart Chain
0.00% -1.21% 16.17% $47.3K $2.1M
287 | 59
24 LoopNetwork (LOOP) logo  LoopNetwork LOOP $0.06668  Binance Smart Chain
0.00% -4.31% -5.18% $9.9K $12.1M
2473 | 59
25 Guild of Guardians (GOG) logo  Guild of Guardians GOG $0.05840  Ethereum
0.00% 0.00% -2.71% $26.8K $58.4M
937 | 59
26 Dejitaru Tsuka (TSUKA) logo  Dejitaru Tsuka TSUKA $0.02483  Ethereum
0.00% 0.25% 2.69% $119.4K $24.8M
7463 | 59
27 Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) logo  Green Satoshi Token on ETH GST-ETH $0.09312  Ethereum
0.00% -0.02% -3.02% $12.9K $4.6M
7403 | 59
28 Crypteriumcoin (CCOIN) logo  Crypteriumcoin CCOIN $0.001373  Binance Smart Chain
-0.14% -7.99% -20.24% $386.6K $274.8K
9940 | 59
29 Sin City (SIN) logo  Sin City SIN $0.002694  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% -16.74% $37K $2.7M
1627 | 58
30 Gamium (GMM) logo  Gamium GMM $0.0005054  Binance Smart Chain
-0.09% -0.98% 7.58% $270.4K $16.9M
3985 | 58
31 Aura Finance (AURA) logo  Aura Finance AURA $0.7672  Ethereum
0.00% 0.04% -2.29% $107.3K $50.4M
3290 | 58
32 Renewable Energy (RET) logo  Renewable Energy RET $0.0...02471  Binance Smart Chain
0.00% -0.53% -2.92% $10.9K $6.3M
4268 | 58
33 Aurory (AURY) logo  Aurory AURY $0.4264  Solana
0.00% -0.67% -0.97% $3.5K $42.6M
4450 | 58
34 SteakHut Finance (STEAK) logo  SteakHut Finance STEAK $0.2154  AVAX
0.00% 0.00% 0.34% $13.8K $1.1M
7190 | 58
35 DinoLFG (DINO) logo  DinoLFG DINO $0.01259  Ethereum
0.00% 0.00% -4.11% $10K $3.9M
6151 | 58
36 IMPT (IMPT) logo  IMPT IMPT $0.004713  Ethereum
0.00% 0.48% -1.54% $96.1K $13M
10699 | 58
37 zkSwap Finance (ZF) logo  zkSwap Finance ZF $0.0003386 
0.33% 1.03% -18.82% $63.4K $130.4K
15528 | 58
38 Metis Token (
      METIS) logo  Metis Token METIS $12.35  Ethereum
0.00% -0.33% -10.39% $184K $66.9M
1082 | 57
39 Hegic (HEGIC) logo  Hegic HEGIC $0.009027  Ethereum
-1.67% -1.67% 0.88% $215.4K $27.2M
231 | 57
40 Radio Caca (RACA) logo  Radio Caca RACA $0.00009105  Binance Smart Chain
0.00% 0.33% -3.73% $60.2K $25.2M
2423 | 57
41 NewsCrypto (NWC) logo  NewsCrypto NWC $0.05238  Ethereum
0.00% 0.00% -5.47% $6.6K $261.9K
252 | 57
42 sRSS3 (RSS3) logo  sRSS3 RSS3 $0.08851  Ethereum
-0.74% -1.89% -0.63% $27.4K $88.5M
2014 | 57
43 YetiSwap (YTS) logo  YetiSwap YTS $0.0002507  AVAX
0.00% 0.00% 43.08% $3.6K $138.9K
291 | 57
44 Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) logo  Orbit Bridge Klaytn Ethereum OETH $1590.25  Klaytn
0.00% 0.33% -1.79% $354.3K $16.2M
6441 | 57
45 Copiosa (COP) logo  Copiosa COP $0.005052  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% -1.49% $7.1K $2.5M
3886 | 57
46 Electric Vehicle Direct Currency (EVDC) logo  Electric Vehicle Direct Currency EVDC $0.0...05920  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% -96.87% $6.2K $34.6K
6944 | 57
47 Level (LVL) logo  Level LVL $0.9197  Binance Smart Chain
0.00% -0.42% -6.8% $74.5K $44.8M
11512 | 57
48 FireStarter (FLAME) logo  FireStarter FLAME $0.02026  Ethereum
0.00% 0.00% -0.22% $2.3K $2M
902 | 56
49 Solarbeam (SOLAR) logo  Solarbeam SOLAR $0.01121  Ethereum
0.00% 0.00% -3.16% $2.8K $296.3K
775 | 56
50 Drip Network (DRIP) logo  Drip Network DRIP $0.03083  Binance Smart Chain
-0.01% -0.03% -5.01% $7.3K $1.7M
2406 | 56
เมื่อเร็วๆ นี้ ลงทะเบียนแล้ว เหรียญรูปแบบดัชนีใหม่
# เหรียญ ราคา 5 นาที 1 ชั่วโมง TXNS ปริมาณซื้อขาย 24 ชั่วโมง ความเป็น Likuid ตรวจสอบ ถูกนำไปใช้งาน
1
PePe Luke PPLUKE
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
ตรวจสอบ
4นาที ที่แล้ว
2
FOBA FOBA
$0.0...01123   Binance Smart Chain
0.00% 1.39% 4 $132.54
$11.1K
ตรวจสอบ
15นาที ที่แล้ว
3
FineBe AI FINEBEAI
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
ตรวจสอบ
15นาที ที่แล้ว
4
FineBeAI FINEBEAI
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
ตรวจสอบ
26นาที ที่แล้ว
5
RoboCoin ROBO
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
ตรวจสอบ
26นาที ที่แล้ว
6
Angry Elon ANGRYELON
$0.0003520   Binance Smart Chain
-8.94% 200% 73 $34.8K
$18.3K
ตรวจสอบ
37นาที ที่แล้ว
7
Potato TK PTK
$0.00006713   Binance Smart Chain
15.34% 165% 153 $7.6K
$4.1K
ตรวจสอบ
48นาที ที่แล้ว
8
Miracle Finance MINA
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
ตรวจสอบ
48นาที ที่แล้ว
9
SARO SARO
$0.0...01141   Binance Smart Chain
0.00% 2.96% 8 $235.3
N/a
ตรวจสอบ
48นาที ที่แล้ว
10
TESTTOKEN TTO
$0.0...03456   Binance Smart Chain
0.00% 1.93% 11 $0.89
$17
ตรวจสอบ
48นาที ที่แล้ว
11
2049 2049
$0.02421   Binance Smart Chain
41.85% 767% 289 $153.9K
$43.9K
ตรวจสอบ
59นาที ที่แล้ว
12
FINEAI FINEAI
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
ตรวจสอบ
1ชั่วโมง ที่แล้ว
13
Pepe ????
$0.0...02775   Binance Smart Chain
0.00% -15.64% 24 $150.3
$439
ตรวจสอบ
1ชั่วโมง ที่แล้ว
14
TETHER USDT
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
ตรวจสอบ
1ชั่วโมง ที่แล้ว
15
Pepe Prophecy KEK
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
ตรวจสอบ
1ชั่วโมง ที่แล้ว
16
iUSD IUSD
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
ตรวจสอบ
1ชั่วโมง ที่แล้ว
17
emojiMoney EMOJI
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
ตรวจสอบ
1ชั่วโมง ที่แล้ว
18
BabyShiba Bsc BABYSHIB
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
ตรวจสอบ
2ชั่วโมง ที่แล้ว
19
OnlyFine ONF
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
ตรวจสอบ
2ชั่วโมง ที่แล้ว
20
Hero Pepe HEROPEPE
$0.0...02960   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 82 $17.9K
N/a
ตรวจสอบ
2ชั่วโมง ที่แล้ว
21
test TEST
$0.0...03453   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 3 $0.85
$1
ตรวจสอบ
2ชั่วโมง ที่แล้ว
22
PROFIT PROFIT
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
ตรวจสอบ
2ชั่วโมง ที่แล้ว
23
Brother BRO
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
ตรวจสอบ
2ชั่วโมง ที่แล้ว
24
Satoshi Wallet SATOSHIWALLET
$0.0...01096   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 84 $36.2K
N/a
ตรวจสอบ
2ชั่วโมง ที่แล้ว
25
SCAM SCM
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
ตรวจสอบ
2ชั่วโมง ที่แล้ว