Giá Crypto đang hot nhất hôm nay
Tiền mã hóa: 16,627     Phiếu bầu trong tháng này: 1,845,072     Mới sinh Tiền mã hóa: 805,196     Các chuỗi được hỗ trợ: 24
 


Trang chính Giá Crypto đang hot nhất hôm nay
   

Giá tiền điện tử hôm nay theo Phiếu bầu hôm nay

Các loại tiền điện tử hoạt động nhiều nhất hôm nay (với trạng thái Được niêm yết!)
# Đồng tiền Giá
Mua | Bán
5 phút
1 giờ
24 giờ
24h Khối lượng Vốn hóa thị trường
Phiếu bình chọn
April | Hôm nay
1  Shibasso ( SHIBASSO) logo   Shibasso SHIBASSO $0.00001865  Solana
1.23% 9.83% -8.15% $12.6K $148K
11991 | 1155
2 Solana Classic (SCLASSIC) logo  Solana Classic SCLASSIC $0.003970  Solana
0.00% 3.46% 17.82% $6.7K $327.3K
12298 | 1124
3 R-Games (RGAME) logo  R-Games RGAME $0.01603  Binance Smart Chain
0.00% 0.82% 0.51% $80.1K $16M
6855 | 1101
4 Bad Luck BabY (BYBL) logo  Bad Luck BabY BYBL $0.0005241  Solana
0.00% 2.71% -30.34% $7.3K $157.3K
11861 | 1087
5 Book of Meow (BOMEOW) logo  Book of Meow BOMEOW $0.006705  Solana
0.97% 9.13% 12.11% $2.4M $4.6M
11234 | 1086
6 Apu Apustaja ($APU) logo  Apu Apustaja $APU $0.00009293  Solana
0.00% 9.22% -17.79% $3.8K $92.9K
11449 | 1081
7 AvaxLama ($LAMA) logo  AvaxLama $LAMA $0.0...02051 
0.00% 1.97% -7.24% $18K $204.8K
11612 | 1077
8 Teq Network (TEQ) logo  Teq Network TEQ $0.05562  Ethereum
0.00% -3.86% -28.95% $43K $556.2K
10701 | 1063
9 Gaga (Pepe) (GAGA) logo  Gaga (Pepe) GAGA $0.0...04957  Ethereum
-1.56% -7.03% -30.78% $275.7K $2.1M
11053 | 1059
10 BOMBOCLAT ($BCLAT) logo  BOMBOCLAT $BCLAT $0.0009993  Solana
-0.4% 3.08% -4.67% $37.8K $999.3K
12280 | 1055
11 Burek Obema (Obema) logo  Burek Obema OBEMA $0.0007333  Solana
0.00% 14.79% 1.78% $41.2K $733.4K
11159 | 1054
12 Chedda (CHEDDA) logo  Chedda CHEDDA $0.001762  Solana
4.61% 9.94% -8.09% $185.9K $1.8M
11798 | 1050
13 TIMMI ($TIMMI) logo  TIMMI $TIMMI $0.001758  Solana
1.01% 6.88% -4.06% $262K $1.8M
11374 | 1041
14 TWEETY (TWEETy) logo  TWEETY TWEETY $0.0...06617  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% -4.25% $5.9K $68.1K
4337 | 1014
15 Yodai (Yodai) logo  Yodai YODAI $0.00007076  Solana
0.00% 0.00% -9.4% $1.9K $70.8K
3501 | 1009
16 Conan (CONAN) logo  Conan CONAN $0.0...07905  Binance Smart Chain
0.8% 7.54% -1.98% $23.1K $127.2K
7835 | 1005
17 SIMBA COIN (SIMBA ) logo  SIMBA COIN SIMBA $0.0002507  Binance Smart Chain
-0.22% 3.95% -15.9% $19.1K $52.6K
8384 | 990
18 Taylor Swift (SWIFTIES) logo  Taylor Swift SWIFTIES $0.1361  Ethereum
0.00% 0.00% -14.66% $33.9K $1.4M
10290 | 973
19 FLOKITA (FLOKITA) logo  FLOKITA FLOKITA $0.00001908  Binance Smart Chain
-0.31% 1.51% -2.95% $200.3K $1.9M
10440 | 972
20 Smilek to the Bank  (SMILEK) logo  Smilek to the Bank SMILEK $0.0...09969  Solana
0.00% -0.65% 18.5% $286.1K $20M
9831 | 955
21 BLASTER (BLAST) logo  BLASTER BLAST $0.0...03329 
0.00% 1.13% 55.12% $101.5K $3.3M
8697 | 943
22 Atlas Navi (NAVI) logo  Atlas Navi NAVI $0.2638  Ethereum
-1.75% 0.15% -19.54% $260.4K $79.2M
9540 | 924
23 Sillycat (SILLYCAT) logo  Sillycat SILLYCAT $0.0...01259  Solana
1.81% 4.21% -2.71% $2.9K $125.9K
9456 | 920
24 BPINKY (BPINKY) logo  BPINKY BPINKY $0.0001534  Solana
0.00% -0.52% -31.32% $8.4K $153.4K
7460 | 913
25  CAT OF MEME ( COME) logo   CAT OF MEME COME $0.0...01557  Solana
0.34% -4.89% 1.99% $3.7K $15.6K
11584 | 902
26 Solama (Solama SPL) logo  Solama SOLAMA SPL $0.01676  Solana
1.45% 7.36% -13.18% $244.7K $11.3M
8269 | 885
27 Generational Wealth (Wealth) logo  Generational Wealth WEALTH $0.0...01339  Solana
0.00% 5.2% -14.67% $2.1K $97.8K
6639 | 881
28 Sky Hause (SKYH) logo  Sky Hause SKYH $0.0007245  Solana
0.00% 2.29% -7.42% $1.7K $362.3K
8785 | 875
29  Mar3 AI (MAR3) logo   Mar3 AI MAR3 $0.008382  Binance Smart Chain
-0.32% -2.54% -8.25% $28.4K $16.8M
8455 | 858
30 Chinu (CHINU) logo  Chinu CHINU $0.001337  Solana
1.31% 6.85% 9.13% $18.3K $1.3M
8921 | 848
31 Decubate (DCB) logo  Decubate DCB $0.09606  Binance Smart Chain
0.00% -2.45% -7.94% $114.5K $91.3M
7888 | 842
32 Sol Blaster (BLAST) logo  Sol Blaster BLAST $0.0...07484  Solana
0.00% -4.06% -74.76% $24.5K $427
832 | 832
33 Solana Shib (SSHIB) logo  Solana Shib SSHIB $0.0...06482  Solana
0.92% 6.53% -3.94% $9.9K $607.1K
8353 | 828
34 AiMalls  (AIT) logo  AiMalls AIT $3.49  Binance Smart Chain
0.00% 1.86% -7.76% $27.6K $2.9M
7807 | 822
35 Duck Coin ($DUCK) logo  Duck Coin $DUCK $0.0001181  Binance Smart Chain
0.00% -0.37% -8.35% $1.4K $112K
3452 | 820
36 Four Token (FOUR) logo  Four Token FOUR $0.04716  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% -3.23% $998.84 $188.7K
1757 | 815
37 MetFi. (METFI.) logo  MetFi. METFI. $1.36  Binance Smart Chain
0.17% 1.39% 0.08% $60.8K $659.1M
7966 | 814
38 Treasure Labs (LOOT) logo  Treasure Labs LOOT $0.6972  Binance Smart Chain
0.39% 2.91% -0.97% $853K $7B
7357 | 809
39 ChainGPT (CGPT) logo  ChainGPT CGPT $0.2369  Binance Smart Chain
0.5% 1.79% -4.96% $1.6M $236.6M
7688 | 803
40 ETH (ETH) logo  ETH ETH $3070.38  Binance Smart Chain
-0.22% 1.72% -1.06% $2.5M $1.9B
7171 | 795
41 HyperGPT (HGPT) logo  HyperGPT HGPT $0.06778  Binance Smart Chain
-0.02% 2.09% -14.25% $215.4K $67.6M
7583 | 791
42 Chappyz (CHAPZ) logo  Chappyz CHAPZ $0.003106  Binance Smart Chain
-0.04% 1.25% -14.2% $187.9K $31.1M
7476 | 790
43 DOGGO (DOGGO) logo  DOGGO DOGGO $0.0...06243  Solana
-1.99% 1.9% 6.8% $4.8K $1.1M
6392 | 774
44 Veno Finance (VNO) logo  Veno Finance VNO $0.1389  Cronos
-0.06% 2.5% 3.62% $35.4K $256.7M
6825 | 769
45 zkSwap Finance (ZF) logo  zkSwap Finance ZF $0.04542 
0.05% 1.89% -2.5% $4.3M $25.8M
7422 | 763
46 Animal Farm Dogs (AFD) logo  Animal Farm Dogs AFD $2.18  Binance Smart Chain
0.00% 0.54% -3% $50.9K $4.9M
6380 | 752
47 VetMe (VETME) logo  VetMe VETME $0.002405  Ethereum
0.00% 0.00% -4.41% $12.8K $2.4M
5215 | 750
48 Helium Mobile (MOBILE) logo  Helium Mobile MOBILE $0.002101  Solana
0.23% 3.9% -9.66% $1.3M $183.5M
7626 | 750
49 Token BitShiba  (BitShiba) logo  Token BitShiba BITSHIBA $0.0...01969  Binance Smart Chain
0.75% 1.55% -9.46% $19.5K $973.5K
7110 | 746
50 Level (LVL) logo  Level LVL $0.2510  Binance Smart Chain
0.01% 0.00% -1.36% $6.8K $1.9M
6079 | 742
Gần đây Đã liệt kê Đồng tiền mới
# Token Giá 5 phút 1 giờ TXNS 24h Khối lượng Thanh khoản Kiểm toán Đã triển khai
1
N/A N/A
$0.0...02167   Solana
0.00% 28.84% 53 $60.51
$151
Kiểm toán
5 phút trước
2
FLOOD FLOOD
$0.00008521   Solana
-14.42% 63.06% 702 $90.8K
$27.7K
Kiểm toán
6 phút trước
3
crazy CRAZY
$0.002268   Solana
0.00% 39670% 162 $3.2K
$38
Kiểm toán
6 phút trước
4
Thi Guod Fuother TGF
$0.0...03132   Solana
10.65% 245% 292 $13.9K
$2.5K
Kiểm toán
6 phút trước
5
the Cyber Cat CYBERCAT
$0.0004086   Solana
1.05% 1.43% 98 $2.2K
$811.9K
Kiểm toán
6 phút trước
6
Parcl PRCL
$0.0004080   Binance Smart Chain
-3.76% 175% 23 $2.2K
$4.4K
Kiểm toán
12 phút trước
7
BabyMoonDoge BABYMOONDOGE
$0.0...03515   Binance Smart Chain
0.00% 24.46% 20 $448.32
$6.1K
Kiểm toán
12 phút trước
8
Drunk Grok DRUNKGROK
$0.0...06323   Binance Smart Chain
0.00% 0.27% 2 $53.52
$11.5K
Kiểm toán
12 phút trước
9
SYLVESTER SYLVE
$0.00004508   Binance Smart Chain
13.89% 214% 18 $13.3K
$51.1K
Kiểm toán
12 phút trước
10
Omni Network OMNI
$0.2572   Binance Smart Chain
44.22% 157% 1,090 $875K
$644.3K
Kiểm toán
12 phút trước
11
BLACK CAT BLACKCAT
$0.0...04684   Binance Smart Chain
3.45% 89.76% 46 $3.1K
$14.9K
Kiểm toán
12 phút trước
12
MeowGangs MEOWG
$0.0...01000   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 1 $0.26
$2.2K
Kiểm toán
12 phút trước
13
Linear Finance LINA
$0.0002657   Binance Smart Chain
7.09% 77.66% 15 $456.44
$3.6K
Kiểm toán
12 phút trước
14
Exverse EXVG
$0.4152   Binance Smart Chain
11.13% 108% 24 $137.6K
$538.3K
Kiểm toán
12 phút trước
15
Hecho HECHO
$0.1122   Binance Smart Chain
23% 322% 19 $10.5K
$30.6K
Kiểm toán
12 phút trước
16
N/A N/A
$0.00008699   Solana
-7.15% 2473% 409 $4.3K
$1.9K
Kiểm toán
18 phút trước
17
Book of GCR BOGCR
$0.00007069   Solana
2.9% 14.08% 367 $73.9K
$1.3M
Kiểm toán
18 phút trước
18
Baraccoli Obama BAROCC
$0.00007481   Solana
-16.32% 39.42% 1,743 $185.4K
$26.1K
Kiểm toán
18 phút trước
19
N/A N/A
$0.00004412   Solana
2.57% 58.58% 65 $860.2
$69
Kiểm toán
18 phút trước
20
cat duck CUCK
$0.0001989   Solana
-21.39% 34832% 3,376 $363K
$21.6K
Kiểm toán
29 phút trước
21
Chief Troll Officer CTO
$0.0...04190   Solana
0.00% -89.84% 310 $10.3K
$801
Kiểm toán
29 phút trước
22
Trumpwifhat TRUMP
$0.0...09826   Solana
1.26% 33.37% 192 $10.6K
$168.7K
Kiểm toán
29 phút trước
23
DoggoDollar DOGLAR
$0.0...02323   Binance Smart Chain
0.00% 112% 50 $1.2K
$3.2K
Kiểm toán
36 phút trước
24
Nuklai NAI
$0.001154   Binance Smart Chain
0.00% 3.91% 2 $119.4
$2K
Kiểm toán
36 phút trước
25
Cadence Protocol CAD
$0.0007680   Binance Smart Chain
0.00% 30.07% 22 $796.24
$12.2K
Kiểm toán
36 phút trước