Giá Crypto đang hot nhất hôm nay | Cryptovotelist
Tiền mã hóa: 16,030     Phiếu bầu trong tháng này: 2,297,137     Mới sinh Tiền mã hóa: 706,777     Các chuỗi được hỗ trợ: 24
 


Trang chính Giá Crypto đang hot nhất hôm nay
   

Các đồng tiền được quảng cáo


Đồng tiền Giá
Mua | Bán
5 phút
1 giờ
24 giờ
24h Khối lượng Vốn hóa thị trường
Phiếu bình chọn
September | Hôm nay
Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) logo  Green Satoshi Token on BSC GST-BSC $0.008539  Binance Smart Chain
0.00% -0.65% -4.73% $9.4K $1.3M
4403 | 51
Tranchess (CHESS) logo  Tranchess CHESS $0.1228  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% -2.24% $15K $36.8M
2243 | 41
ZED RUN (ZED) logo  ZED RUN ZED $0.01912  Polygon
0.08% 0.58% -6.07% $6.3K $19.1M
4062 | 44
Pricetools (PTOOLS) logo  Pricetools PTOOLS $0.00003325  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% -0.01% $97.01 $33.3K
2411 | 0
Cronos ID (CROID) logo  Cronos ID CROID $0.05042  Cronos
0.00% 0.02% -3.09% $1.4K $50.4M
5842 | 31
Plant vs Undead (PVU) logo  Plant vs Undead PVU $0.001408  Binance Smart Chain
0.00% -0.15% -2.14% $3.4K $422.4K
4748 | 42
Kalao (KLO) logo  Kalao KLO $0.001173  Ethereum
0.12% 0.25% -11.98% $6.4K $586.3K
738 | 43
Phenix Finance (PHNX) logo  Phenix Finance PHNX $0.0...01950  Cronos
0.00% 0.23% -69.63% $9.1K $28.2K
815 | 49
Heavenland HTO (HTO) logo  Heavenland HTO HTO $0.001693  Solana
-0.9% -1.03% -2.66% $3.9K $846.8K
3982 | 45
LUSD (LUSD) logo  LUSD LUSD $0.00001640  Binance Smart Chain
-5.26% -23.44% -100% $2.9M $317.2K
1207 | 47

Giá tiền điện tử hôm nay theo Phiếu bầu hôm nay

Các loại tiền điện tử hoạt động nhiều nhất hôm nay (với trạng thái Được niêm yết!)

# Đồng tiền Giá
Mua | Bán
5 phút
1 giờ
24 giờ
24h Khối lượng Vốn hóa thị trường
Phiếu bình chọn
September | Hôm nay
1 Furio ($FUR) logo  Furio $FUR $0.03026  Binance Smart Chain
-0.04% 0.08% -0.85% $18.9K $441.8K
4004 | 70
2 Freedom God DAO (FGD) logo  Freedom God DAO FGD $0.04110  Binance Smart Chain
0.00% 1.99% 0.54% $8.6K $800.6K
5045 | 67
3 SAFE(AnWang) (AnWang) logo  SAFE(AnWang) ANWANG $3.97  Binance Smart Chain
0.00% 0.32% -0.93% $156.7K $4.7M
7628 | 67
4 Maker (MKR) logo  Maker MKR $1301.55  Ethereum
0.00% 0.19% -3.02% $3M $1.3B
2442 | 66
5 StrikeX (STRX) logo  StrikeX STRX $0.02797  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% -5.03% $41.3K $24.7M
3437 | 66
6 PoorPleb (PP) logo  PoorPleb PP $0.0...04097  Ethereum
0.02% 11.15% -2.06% $14.9K $6.9M
9573 | 66
7 Veno Finance (VNO) logo  Veno Finance VNO $0.09323  Cronos
0.00% -1.24% -2.66% $11K $170.3M
13914 | 66
8 Lido Staked Ether (STETH) logo  Lido Staked Ether STETH $1586.87  Ethereum
0.00% 0.14% -1.73% $137K $13.8B
2576 | 65
9 Monsta Infinite (MONI) logo  Monsta Infinite MONI $0.005993  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 1.3% $2.9K $1.6M
654 | 64
10 Kaizen (KZEN) logo  Kaizen KZEN $0.001203  Polygon
0.00% -0.82% -2.44% $4.6K $172.8K
6587 | 64
11 Hey Floki AI (A2E) logo  Hey Floki AI A2E $0.0...04057  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% -97.2% $2.3K $406
866 | 64
12 Solidus AI Tech (AITECH) logo  Solidus AI Tech AITECH $0.01979  Binance Smart Chain
0.00% -0.01% -0.63% $21.6K $39.5M
15352 | 64
13 Animal Farm Dogs (AFD) logo  Animal Farm Dogs AFD $2.77  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0.59% $23.3K $5.5M
11349 | 63
14 BullPerks (BLP) logo  BullPerks BLP $0.03505  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% -2.19% $21.1K $10.4M
5273 | 63
15 Borderless Money (BOM) logo  Borderless Money BOM $0.02927  Polygon
0.00% 1.09% 1.68% $32.7K $29.3M
6795 | 63
16 CumRocket (CUMMIES) logo  CumRocket CUMMIES $0.001694  Binance Smart Chain
0.00% -1.21% 16.17% $47.3K $2.1M
290 | 62
17 Whiteheart (WHITE) logo  Whiteheart WHITE $166.96  Ethereum
0.00% 0.00% 112% $238.4K $1.5M
114 | 62
18 Mask Network (MASK) logo  Mask Network MASK $2.73  Ethereum
0.67% 2.03% -3.44% $312.5K $273.6M
570 | 62
19 GuildFi (GF) logo  GuildFi GF $0.04876  Ethereum
0.00% 0.00% -1.43% $61.9K $48.8M
688 | 62
20 Aura Finance (AURA) logo  Aura Finance AURA $0.7672  Ethereum
0.00% 0.15% -2.2% $106.7K $50.4M
3294 | 62
21 BAI Stablecoin (BAI) logo  BAI Stablecoin BAI $0.9988  Astar
0.00% -1.02% -0.91% $15.8K $1.3M
4633 | 62
22 CryptoZoo (ZOO) logo  CryptoZoo ZOO $0.0...05835  Binance Smart Chain
0.00% 0.27% -2.03% $2.3K $1.2M
478 | 62
23 SteakHut Finance (STEAK) logo  SteakHut Finance STEAK $0.2154  AVAX
0.00% 0.00% 0.34% $13.8K $1.1M
7194 | 62
24 Sin City (SIN) logo  Sin City SIN $0.002694  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% -16.74% $37K $2.7M
1630 | 61
25 Renewable Energy (RET) logo  Renewable Energy RET $0.0...02471  Binance Smart Chain
0.00% -0.53% -2.92% $10.9K $6.3M
4271 | 61
26 Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) logo  Green Satoshi Token on ETH GST-ETH $0.09312  Ethereum
0.00% -0.02% -3.02% $12.9K $4.6M
7405 | 61
27 CANTO (CANTO) logo  CANTO CANTO $0.1123  Binance Smart Chain
-0.02% 0.05% -8.65% $1.1M $11.4M
6706 | 61
28 Metis Token (
      METIS) logo  Metis Token METIS $12.35  Ethereum
0.00% -0.33% -11.67% $178.8K $66.9M
1085 | 60
29 PolyDoge (POLYDOGE) logo  PolyDoge POLYDOGE $0.0...03421  Ethereum
0.01% 1.61% 1.98% $6.6K $2.9M
1910 | 60
30 LoopNetwork (LOOP) logo  LoopNetwork LOOP $0.06668  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% -5.18% $9.9K $12.1M
2474 | 60
31 Gamium (GMM) logo  Gamium GMM $0.0005052  Binance Smart Chain
0.00% -1.01% 7.52% $269.8K $16.9M
3987 | 60
32 NanoByte (NBT) logo  NanoByte NBT $0.002488  Binance Smart Chain
0.00% -0.33% -1.24% $3.1K $22.3M
1896 | 60
33 Copiosa (COP) logo  Copiosa COP $0.005052  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% -1.49% $7.1K $2.5M
3889 | 60
34 Electric Vehicle Direct Currency (EVDC) logo  Electric Vehicle Direct Currency EVDC $0.0...05920  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% -96.87% $6.2K $34.6K
6947 | 60
35 Dejitaru Tsuka (TSUKA) logo  Dejitaru Tsuka TSUKA $0.02483  Ethereum
0.00% 0.25% 2.69% $119.4K $24.8M
7464 | 60
36 Crypteriumcoin (CCOIN) logo  Crypteriumcoin CCOIN $0.001347  Binance Smart Chain
1.96% -7.39% -23.98% $359.1K $269.6K
9941 | 60
37 WeSendit (WSI) logo  WeSendit WSI $0.009975  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0.87% $12.2K $14.3M
9880 | 60
38 zkSwap Finance (ZF) logo  zkSwap Finance ZF $0.0003386 
-0.03% 1.1% -18.54% $63.3K $130.4K
15530 | 60
39 Hegic (HEGIC) logo  Hegic HEGIC $0.009027  Ethereum
0.00% -1.67% 0.88% $215.4K $27.2M
233 | 59
40 Guild of Guardians (GOG) logo  Guild of Guardians GOG $0.05840  Ethereum
0.00% 0.00% -2.71% $26.8K $58.4M
937 | 59
41 Velodrome Finance (VELO) logo  Velodrome Finance VELO $0.05341  Polygon
0.00% -0.52% 6.27% $17.5K $63.3M
4276 | 59
42 Aurory (AURY) logo  Aurory AURY $0.4264  Solana
0.00% -0.67% -0.97% $3.5K $42.6M
4451 | 59
43 Astra DAO (ASTRA) logo  Astra DAO ASTRA $0.0...01328  Ethereum
0.00% -4.13% -29.12% $13.2K $1.3M
1749 | 59
44 DinoLFG (DINO) logo  DinoLFG DINO $0.01259  Ethereum
0.00% 0.00% -4.11% $10K $3.9M
6152 | 59
45 Mars Ecosystem Token (XMS) logo  Mars Ecosystem Token XMS $0.0006166  Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 3.5% $4.4K $586.4K
369 | 58
46 pNetwork (PNT) logo  pNetwork PNT $0.1145  Ethereum
0.00% -0.65% 1.97% $37.7K $10.1M
977 | 58
47 Radio Caca (RACA) logo  Radio Caca RACA $0.00009105  Binance Smart Chain
0.00% 0.33% -3.67% $59.9K $25.2M
2424 | 58
48 NewsCrypto (NWC) logo  NewsCrypto NWC $0.05238  Ethereum
0.00% 0.00% -5.47% $6.6K $261.9K
253 | 58
49 Floki Inu (FLOKI) logo  Floki Inu FLOKI $0.00001546  Ethereum
0.00% 0.00% -2.44% $44.5K $88.3M
4682 | 58
50 sRSS3 (RSS3) logo  sRSS3 RSS3 $0.08851  Ethereum
0.00% -1.41% -1.41% $26.8K $88.5M
2015 | 58
Gần đây Đã liệt kê Đồng tiền mới
# Token Giá 5 phút 1 giờ TXNS 24h Khối lượng Thanh khoản Kiểm toán Đã triển khai
1
Peace Network PC
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
Kiểm toán
8 phút trước
2
Meme Network MENET
$0.0...01555   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 1 $10.55
$644
Kiểm toán
8 phút trước
3
PePe Luke PPLUKE
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
Kiểm toán
13 phút trước
4
FOBA FOBA
$0.0...01123   Binance Smart Chain
0.00% 1.39% 4 $132.54
$11.1K
Kiểm toán
24 phút trước
5
FineBe AI FINEBEAI
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
Kiểm toán
24 phút trước
6
FineBeAI FINEBEAI
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
Kiểm toán
35 phút trước
7
RoboCoin ROBO
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
Kiểm toán
35 phút trước
8
Angry Elon ANGRYELON
$0.0005443   Binance Smart Chain
34.04% 363% 79 $39.2K
$22.8K
Kiểm toán
46 phút trước
9
Potato TK PTK
$0.00007797   Binance Smart Chain
32.18% 208% 172 $8.6K
$4.5K
Kiểm toán
57 phút trước
10
Miracle Finance MINA
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
Kiểm toán
57 phút trước
11
SARO SARO
$0.0...01141   Binance Smart Chain
0.00% 2.96% 8 $235.3
N/a
Kiểm toán
57 phút trước
12
TESTTOKEN TTO
$0.0...03456   Binance Smart Chain
0.00% 1.93% 11 $0.89
$17
Kiểm toán
57 phút trước
13
2049 2049
$0.02180   Binance Smart Chain
-5.44% 397% 332 $174.9K
$41.7K
Kiểm toán
1 giờ trước
14
FINEAI FINEAI
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
Kiểm toán
1 giờ trước
15
Pepe ????
$0.0...02775   Binance Smart Chain
0.00% -12.21% 24 $150.3
$439
Kiểm toán
1 giờ trước
16
TETHER USDT
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
Kiểm toán
1 giờ trước
17
Pepe Prophecy KEK
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
Kiểm toán
1 giờ trước
18
iUSD IUSD
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
Kiểm toán
1 giờ trước
19
emojiMoney EMOJI
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
Kiểm toán
1 giờ trước
20
BabyShiba Bsc BABYSHIB
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
Kiểm toán
2 giờ trước
21
OnlyFine ONF
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
Kiểm toán
2 giờ trước
22
Hero Pepe HEROPEPE
$0.0...02960   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 82 $17.9K
N/a
Kiểm toán
2 giờ trước
23
test TEST
$0.0...03453   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 3 $0.85
$1
Kiểm toán
2 giờ trước
24
PROFIT PROFIT
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
Kiểm toán
2 giờ trước
25
Brother BRO
-   Binance Smart Chain
0.00% 0.00% 0 $0
N/a
Kiểm toán
2 giờ trước